sâmbătă, mai 18, 2024

DGASPC Arad caută persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști

Din OrasDGASPC Arad caută persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Arad, în calitate de partener în proiectul „TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ca beneficiar, continuă campania de recrutare și identificare a persoanelor interesate să devină asistenți maternali profesioniști.

Cine poate obține atestatul de asistent maternal profesionist? Pot obține acest atestat doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Solicitanții și persoanele care locuiesc cu aceștia nu au suferit condamnări pentru infracțiuni.
 • Au domiciliul în județul Arad.
 • Au capacitate deplină de exercițiu.
 • Au absolvit studii medii sau studii generale.
 • Prin comportamentul lor în societate, starea de sănătate și profilul lor psihologic, oferă garanții că vor îndeplini corect obligațiile unui părinte referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor.
 • Dispun de o locuință care poate satisface nevoile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv copiii care urmează să fie plasați.
 • Au acceptul întregii familii cu care locuiesc de a primi și îngriji doi copii în casa lor.
 • Au participat la cursurile de formare profesională organizate de DGASPC Arad.

Nu poate fi atestat ca asistent maternal profesionist:

 • Persoana care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea intenționată a unei infracțiuni.
 • Părintele căruia i s-au retras drepturile părintești sau al cărui copil a fost declarat abandonat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
 • Persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Persoanele interesate sunt invitate să depună o cerere de evaluare la sediul DGASPC Arad, situat la adresa strada 1 Decembrie 1918 nr.14, municipiul Arad.

Cererea de evaluare trebuie să fie însoțită de următoarele documente anexate:

 • Curriculum Vitae al solicitantului.
 • Copie a actului de identitate (cu domiciliul stabil în județul Arad).
 • Copie a diplomei de studii a ultimei școli absolvite.
 • Cazier judiciar al solicitantului și al tuturor persoanelor adulte care locuiesc împreună cu acesta.
 • Adeverință medicală care să ateste că solicitantul nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihiatrice.
 • Copie a actului de proprietate al locuinței sau o declarație notarială din partea proprietarului.

După depunerea cererii, specialiștii DGASPC Arad vor efectua o evaluare psihologică și o evaluare socială a solicitantului, care va include vizite la domiciliu, discuții cu membrii familiei, vecini și prieteni.

După evaluare, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională pentru a obține atestatul de asistent maternal profesionist. Ele vor putea fi angajate numai după obținerea acestui document. Pentru informații suplimentare, se poate suna la numărul de telefon: 0257/250325, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, la Serviciul Management de Caz pentru Copii – Asistență Maternală.

DGASPC Arad are în prezent 115 asistenți maternali profesioniști angajați, dintre care 20 au fost recrutați în urma implementării proiectului „TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole