vineri, martie 1, 2024

S-a aprobat renovarea energetică moderată a clădirii Bibliotecii Județene A.D. Xenopol Arad și a Complexului Muzeal Arad

Din OrasS-a aprobat renovarea energetică moderată a clădirii Bibliotecii Județene A.D. Xenopol Arad și a Complexului Muzeal Arad

Consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici în faza „Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” (D.A.L.I.) pentru proiectul de renovare energetică moderată a clădirii Bibliotecii Județene A.D. Xenopol Arad și a Complexului Muzeal Arad.

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți eficiența energetică a clădirii Bibliotecii Județene Arad. Valoarea totală a proiectului este de 17.101.113,42 lei (inclusiv TVA), iar durata de execuție este de 23 de luni de la începerea efectivă a lucrărilor. Prin implementarea acestui proiect se va reduce consumul energetic al clădirii publice și se vor diminua costurile de întreținere, aducând astfel beneficii economice Județului Arad.

„Este un obiectiv pe care dorim să îl aducem la standardele de eficiență energetică aflate în vigoare la nivelul UE. Biblioteca Județeană este una dintre instituțiile culturale de bază ale comunității și, prin urmare, se află pe lista noastră de priorități”, a afirmat vicepreședintele CJA, Ionel Bulbuc.


Baza realizării documentației pentru acest proiect a fost Planul Național de Redresare și Reziliență, în componenta sa referitoare la eficiența energetică. Conform planului, se urmărește reducerea consumului de energie cu cel puțin 50% față de consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovare. Aceasta implică o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% în cazul unei renovări moderate și de cel puțin 60% în cazul unei renovări aprofundate, comparativ cu situația anterioară renovării.

Clădirea bibliotecii, construită în anul 1909, prezintă deficiențe și degradări care afectează activitățile desfășurate în interior și conduc la consumuri mari de energie. Printre acestea se numără infiltrațiile la nivelul subsolului din cauza lipsei hidroizolației și probleme la nivelul șarpantei, unde există porțiuni de învelitoare deteriorate sau lipsă.

Deși au fost efectuate lucrări de refacere a finisajelor interioare și exterioare, refacerea trotuarului de protecție și alte intervenții, este necesară o renovare și reparații suplimentare. Acestea includ restaurarea și înlocuirea tâmplăriei cu geamuri termoizolante și emisivitate redusă, echipate cu fante higroreglabile pentru a asigura izolarea termică a conturului exterior. De asemenea, se propune termoizolarea planșeului sub pod sau la nivelul șarpantei, refacerea hidroizolației, modernizarea instalațiilor de încălzire și de preparare a apei calde menajere, modernizarea instalațiilor de iluminat interioare prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri LED eficiente din punct de vedere energetic, proiectarea unei instalații de climatizare și instalarea surselor de energie alternativă.

Investiția este divizată în două obiecte: obiectul 1, care vizează lucrările la clădire, și obiectul 2, care implică construirea a trei stații de încărcare auto cu două posturi fiecare (șase locuri de parcare în total).

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole