vineri, martie 1, 2024

AJOFM Arad promovează în luna mai economia socială

Din OrasAJOFM Arad promovează în luna mai economia socială

Luna mai este desemnată ca luna în care se promovează economia socială, iar AJOFM Arad organizează o întâlnire cu societățile din Arad. Scopul acestei inițiative este sprijinirea și incluziunea grupurilor vulnerabile, iar economia socială reprezintă o componentă importantă a pieței muncii. În fiecare an, în luna mai, se desfășoară diverse activități care vizează sprijinirea angajatorilor și promovarea economiei sociale.

„Domeniul economiei sociale este reglementat prin Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare. Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil”, a precizat directorul AJOFM Arad, Marinel Henteș.

Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție beneficiază de gratuitate în obținerea atestatului sau mărcii sociale, precum și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale (RUEIS). Departamentele de economie socială din cadrul AJOFM furnizează informații și oferă sprijin metodologic pentru procesul de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție, precum și pentru desfășurarea activității lor în conformitate cu drepturile și obligațiile specifice.

Începând din 2016, de când a început procesul de atestare și certificare în acest domeniu, au fost acordate la nivel național 2.895 de atestate pentru întreprinderi sociale și 218 certificate pentru întreprinderi sociale de inserție. În prezent, în județul Arad au fost emise 12 atestate pentru întreprinderi sociale (ÎS) și 6 certificate pentru întreprinderi sociale de inserție (ÎSI).

În acest context, AJOFM Arad a organizat o sesiune informativă pentru a clarifica procedurile și conținutul rapoartelor anuale pentru agenții economici care au solicitat obținerea atestatelor de întreprindere socială și certificatelor de întreprindere socială de inserție. La această întâlnire au participat nouă reprezentanți ai agenților economici care sunt constituiți ca întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție. Aceștia au primit informații despre procedura de raportare anuală conform legislației în vigoare, modul în care echipele de control din cadrul Compartimentului de Control al AJOFM Arad vor verifica activitatea lor, precum și cerințele legale și limitele aplicabile în domeniul activității sociale desfășurate de aceste entități.

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole