marți, februarie 27, 2024

Crește numărul reclamațiilor depuse de angajați la ITM Arad

Din OrasCrește numărul reclamațiilor depuse de angajați la ITM Arad

Inspectoratul teritorial de Muncă (ITM) Arad a adus la cunoștință faptul că numărul petițiilor depuse de către angajați este în creștere. În perioada 01.01.2023 – 30.04.2023, ITM Arad a înregistrat 136 de petiții scrise, ceea ce reprezintă o creștere de 30% față de aceeași perioadă a anului precedent. În perioada similară din anul 2022, numărul total al petițiilor scrise până la data de 30.04.2022 a fost de 104. Aceste petiții au fost transmise instituției noastre prin diverse mijloace, inclusiv prin suport electronic (e-mail), prin portalul de petiții de pe site-ul Inspecției Muncii, personal la sediul instituției și prin poștă.

„Facem mențiunea că la numărul petițiilor scrise se adaugă solicitările de informații adresate direct prin intermediul telefoanelor, până la această dată fiind înregistrate peste 250 de astfel de solicitări, numărul total al acestora ridicându-se anul trecut la aproape 500. Cele mai frecvente probleme semnalate au ținut atât de neplata salariului, a diurnei, cât și de munca fără forme legale. Alte probleme sesizate au fost atât cele legate de neacordarea concediului de odihnă sau necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă, cât și cele legate de executarea/încetarea/suspendarea contractelor de muncă. În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, condițiile de muncă, nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, neacordarea de echipamente de protecție, cât și accidentele de muncă, au completat lista problemelor semnalate. Facem precizarea și de această dată, că pentru a se emite răspuns, petiția trebuie să conţină datele de identificare ale petiţionarului, astfel cum prevede OG nr.27 / 2002, în caz contrar „petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează” (prin date de identificare înţelegându-se, pe lângă numele şi prenumele petiţionarului, inclusiv datele din buletin/carte de identitate). Un alt aspect important îl constituie problemele semnalate întrucât acestea trebuie să se regăsească în aria de competenţă a instituției noastre, altfel acelaşi act normativ dispune: «Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta». Reiterăm faptul că, pentru a obține informații utile cu privire la problemele cu care se confruntă, probleme care vizează legislația muncii, persoanele interesate se pot adresa instituției noastre, cu precădere la numerele de telefon 0257 257251, 0257 283644, la adresa de email itmarad@itmarad.ro precum și la sediul instituției situat în Arad, strada Episcopiei nr.11-13”, transmit reprezentanții ITM Arad.

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole