marți, mai 21, 2024

A fost depusă cererea de finanțare necesară accesării programului Rabla Local de către municipalitatea arădeană

Din OrasA fost depusă cererea de finanțare necesară accesării programului Rabla Local de către municipalitatea arădeană

Primăria Arad a depus o cerere de finanțare pentru a participa la programul Rabla Local. Acest program are ca scop eliminarea din circulație a autovehiculelor uzate și poluante, care au mai mult de 15 ani. În cadrul acestui program, se oferă o sumă de 3.000 de lei pentru a scoate un astfel de autovehicul din circulație.

După aprobarea finanțării, Primăria Municipiului Arad va încheia un contract cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru a accesa programul. Administrația Fondului pentru Mediu va lansa o sesiune de înscriere pentru persoanele fizice care locuiesc în Municipiul Arad, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare cu Primăria Arad.

După ce Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va publica comunicatul de presă pe site-ul său anunțând deschiderea sesiunii de înscriere, persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate trebuie să se înscrie în platforma electronică a AFM. Dacă nu se înregistrează pe site-ul AFM, toate demersurile lor vor fi anulate.

Criteriile de eligibilitate ale proprietarului sunt următoarele:

 • Este o persoană fizică cu domiciliul sau reședința în Municipiul Arad;
 • Deține un autovehicul uzat înmatriculat în numele său de cel puțin 5 ani și înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Arad (excepție fiind proprietarii care au dobândit autovehiculul ca urmare a partajului judiciar sau a procedurilor succesorale);
 • Nu are obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu a primit și nu va primi finanțare pentru același autovehicul uzat prin proiecte sau programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, în perioada în care participă în program;
 • Nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • Se angajează să predea autovehiculul uzat pentru casare și să îl radieze din circulație și din evidențele fiscale, pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • Se angajează să nu achiziționeze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;

În cazul în care solicitantul este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a procedurilor succesorale, acesta trebuie să depună la Primăria Municipiului Arad o declarație pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar în cadrul Programului sau pentru alte proiecte sau programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, în perioada în care participă în program.

În cazul în care mai multe persoane dețin un autovehicul uzat, solicitantul de finanțare trebuie să prezinte un acord scris semnat de toți coproprietarii care își dau consimțământul pentru participarea în Program.

Pentru a fi eligibil, autovehiculul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • să fie înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Arad;
 • să aibă o vechime de cel puțin 15 ani de la anul fabricației, calculată la data solicitării stimulentului pentru casare; în cazul în care anul înmatriculării în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 • să aibă norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 • să conțină toate componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole