marți, mai 21, 2024

UPDATE – Ce măsuri pregăteşte Executivul pentru reducerea cheltuielilor: Se suspendă ocuparea posturilor vacante, se interzice cumulul pensie-salariu, nu se mai permit achiziţii de autoturisme şi mobilier – surse / Anunţul premierului Nicolae Ciucă

EconomieUPDATE – Ce măsuri pregăteşte Executivul pentru reducerea cheltuielilor: Se suspendă ocuparea posturilor vacante, se interzice cumulul pensie-salariu, nu se mai permit achiziţii de autoturisme şi mobilier – surse...

Potrivit documentului de lucru, se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică.

Ordonanţa mai prevede că în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante. Prin derogare, funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Ordonanţa aflată în lucru mai prevede că beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate. Prevederile sunt aplicabile persoanelor care la data intrării în vigoare a Ordonanţei sunt pensionari cumularzi şi după data intrării în vigoare a prezentului articol devin pensionari cumularzi.

Pensionarii care desfăşoară activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţe de urgenţă, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie.

O altă măsură se referă la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Astfel, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul şi dacă are prevăzute în fişa postului un set de atribuţii obiective şi cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor.

Documentul mai prevede că în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, nu organizează cursuri de formare profesională. Sunt exceptate cursurile de formare profesională desfăşurate în cadrul unor proiecte finanţate împrumuturi externe, din fonduri externe nerambursabile, din Planul naţional de redresare şi rezilienţă precum şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări.

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole