vineri, iunie 21, 2024

Consilierii judeţeni au fost chemaţi să dezbată şi să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Arad

Din OrasConsilierii judeţeni au fost chemaţi să dezbată şi să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Arad

Aeroportul Arad reușește să producă aproximativ 16% din bugetul total aferent anului 2023, conform proiectului de buget de venituri și cheltuieli prezentat la dezbaterea consilierilor județeni. În urmă cu două săptămâni, consilierii județeni de la PSD au refuzat să mai voteze finanțarea aeroportului, argumentând că nu există o strategie clară și un plan coerent de atragere a companiilor aeriene. Fără acestea, Aeroportul Arad depinde în continuare de Consiliul Județean Arad pentru finanțare, cu aproximativ 84% din veniturile totale estimate pentru acest an, adică 9.696.000 de lei. Veniturile proprii ale aeroportului sunt estimate la doar 1.967.000 de lei, reprezentând aproximativ 16% din veniturile totale.

„8.388.000 de lei sunt venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei nete (8.363.000 de lei din bugetul județului Arad), 1.263.000 de lei sunt venituri din subvenții pentru investiții, iar 45.000 de lei reprezintă venituri financiare”, se precizează în documentele care au însoţit proiectul de hotărâre.

Deci, majoritatea (84%) veniturilor Aeroportului Arad provin din diverse subvenții primite de la instituțiile de stat, în special de la Consiliul Județean Arad.

În plus, veniturile proprii realizate de aeroport au scăzut în comparație cu anii anteriori din cauza unor lucrări planificate la pista de rulare. Practic, pentru o anumită perioadă de timp, nici măcar zborurile charter nu vor fi operate la Aeroportul Arad.

„Față de anul 2022, veniturile bugetate sunt cu 34 la sută mai mari, ca urmare a bugetării unui deficit de acoperit prin subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri cu 45 la sută mai mare. La capitolul Venituri proprii din exploatare (venituri din producția vândută) este prevăzută o scădere de 25 la sută datorită faptului că vor fi efectuate lucrări la calea de rulare Alfa, aeroportul fiind obligat să își sisteze activitatea pe durata desfășurării lucrărilor”, se precizează în documente.

Bugetul de cheltuieli al Aeroportului Arad pentru anul curent este mai mare decât cel de anul trecut, mai ales datorită faptului că angajaţii vor primi creşteri salariale.

„Cheltuielile totale bugetate pentru anul 2023 sunt în sumă de 11.265.000 de lei (în creștere cu 34 la sută față de cheltuielile realizate în anul 2022). În structura cheltuielilor de exploatare ponderile cele mai importante sunt reprezentate de cheltuielile cu personalul (42 la sută) și de cheltuielile cu bunuri și servicii în procent de 38 la sută”, se mai precizează în raportul de specialitate care însoţeşte hotărârea.

În același document se menționează și despre majorările salariale pe care le vor primi angajații:

„Pentru cheltuielile de natură salarială s-a prevăzut o creștere de 22 la sută, de la 3.402.000 de lei realizat în anul 2022, la 4.159.000 de lei pe anul 2023. Această majorare se încadrează în prevederile O.G. 26/2013 și ale Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe 2023 și este compusă din următoarele elemente: 178.000 de lei reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023 (majorare de 5 la sută aplicată asupra cheltuielilor de natură salarială aprobate în 2022); 200.000 de lei reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia (sporuri); 192.000 de lei reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022; 39.000 de lei reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești”.

Aeroportul Arad are planificat să implementeze o serie de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, așa cum am menționat deja în alte articole. Potrivit documentelor oficiale, aeroportul intenționează să investească 17.015.000 de lei în aceste proiecte. Sursele de finanțare pentru aceste investiții însumează 18.062.000 de lei și provin din următoarele surse: surse proprii (1.614.000 lei), alocații de la bugetul județului Arad (1.008.000 lei), alocații de la bugetul de stat (2.071.000 lei) și alocații din surse FEDR (13.369.000 lei).

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole