marți, noiembrie 28, 2023

Consilierii locali arădeni au votat ieri pentru realizarea unui campus profesional integrat

Din OrasConsilierii locali arădeni au votat ieri pentru realizarea unui campus profesional integrat

Ieri, consilierii locali municipali au votat un proiect de hotărâre prin care s-a cerut transferul unui teren cu o suprafață de 20.000 mp din proprietatea privată a Municipiului Arad în proprietatea publică a acestuia, în scopul realizării obiectivului de investiții „Campus Profesional Integrat DUAL”.

Hotărârea nr.26/2023 privind participarea Municipiului Arad în Consorțiul Regional pentru Învățământ Dual Arad a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad. Conform proiectului, prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6254/2022, a fost lansat Ghidul solicitantului pentru Programul-pilot de dezvoltare a consorțiilor regionale pentru învățământ dual, conform PNRR Pilonul IV: Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4: Crearea unei rute profesionale pentru învățământul tehnic superior Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate. Universitatea Aurel Vlaicu este partener în acest program.

Acest program oferă unităților teritoriale, liceelor cu profil tehnologic și universităților cu profil tehnic posibilitatea de a dezvolta un învățământ dual integrat în regiunile de dezvoltare. Învățământul tehnic și profesional are un impact semnificativ în dezvoltarea regiunilor și atrage investitori autohtoni și străini.

Se intenționează construirea de noi clădiri eficiente energetic, care vor servi drept infrastructură școlară și universitară, incluzând spații de învățământ, spații de cazare, cantine, baze sportive, săli de lectură, biblioteci și spații de recreere, care vor deservi liceele și instituțiile de învățământ superior de stat, care sunt parte în consorțiu de învățământ dual și vor fi în proprietatea unității administrativ-teritoriale, Municipiul Arad. Autoritatea administrației publice locale are responsabilitatea de a asigura realizarea proiectelor de infrastructură.

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole