marți, mai 21, 2024

 La ieșirea din Arad către Oradea, un privat urmează să construiască o hală de comerț, servicii și depozitare, anunță Primăria Timișoara

Din Oras La ieșirea din Arad către Oradea, un privat urmează să construiască o hală de comerț, servicii și depozitare, anunță Primăria Timișoara

Primăria anunță cetățenii că un investitor privat va construi o clădire de comerț, servicii și depozitare cu o suprafață totală de 0,33 hectare în afara orașului Arad, pe DN 79. Proiectul intitulat „Clădire de comerț, servicii, depozitare mică producție nepoluantă” a fost elaborat de S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L. și este descris de Lucian-Marian Rotărescu, care este proprietarul terenului de 3370 mp identificat prin extrasul C.F. nr. 356198.

Documentația necesară pentru acest proiect include: foaie de capăt, fișă de responsabilități, borderou volum, certificat de urbanism, extras de carte funciară, aviz de oportunitate, raportul informării și consultării publice – etapa 1, anunțarea intenției de elaborare a PUZ-ului de către Direcția Arhitectului Șef, adrese, raportul informării și consultării publice – etapa 2 – consultarea propunerilor preliminare, plan de acțiune pentru implementarea investiției, regulament local de urbanism, planșe, referate, studiu geotehnic, foaie de capăt, borderou, avize, decizia etapei de încadrare, notificări.

Primăria anunță că documentația legată de proiectul „Construire hală comerț, servicii, depozitare mică producție nepoluantă” poate fi consultată atât online, pe site-ul Primăriei, cât și la sediul instituției, în camera 5 a Serviciului Relații cu Publicul, în perioadele specificate. Cei interesați pot obține o copie a documentației prin depunerea unei cereri la Serviciul Relații cu Publicul.

Până la data de 22 februarie 2023, oricine poate depune propuneri, sugestii sau recomandări privind proiectul prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul Primăriei, prin mesaj electronic la adresa de email dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poștă, la adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75.

Materialele transmise vor fi marcate cu „Propuneri referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) asociat: „Construire hală comerț, servicii, depozitare mică producție nepoluantă”, situat în afara orașului Arad, pe terenul identificat prin Codul Fiscal. 356198 – Arad – inițiativă a primarului.”

Recomandările, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe site-ul instituției, la această adresă web: primariaarad.ro. Necesitatea de a nu urma recomandările formulate și transmise în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați, există și posibilitatea organizării unei întâlniri publice în care se va discuta proiectul normativ, în cazul în care acest lucru este solicitat în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 22.02.2023.

Timisoara

Cieste si...

Cele mai populare articole